Oldehove, Leeuwarden

Plaats: Leeuwarden
Provincie: Friesland
Wat zie je: Plein Oldehoofsterkerkhof, ook toren Oldehove is te zien.